độ Richter

Động đất 3,3 độ Richter tại Bắc Trà My

NGUYỄN BÌNH |

(QNO) - Sáng sớm 7.6, vùng núi Bắc Trà My lại bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter.