đơn giá nước

Điều chỉnh giá nước sạch ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh

P.V |

(QNO) - Ngày 20.9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2473 phê duyệt đơn giá nước sạch do Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh.