du lịch hậu Covid-19

Cải thiện khả năng thu hút khách nội địa

QUỐC TUẤN |

Quảng Nam xác định khách nội địa là thị trường quan trọng để phục hồi du lịch giai đoạn hậu Covid-19; dù vậy, kết quả mang lại chưa thực sự khả quan.

Quảng Nam khôi phục hoạt động du lịch

QUỐC TUẤN |

Lộ trình khôi phục hoạt động ngành du lịch Quảng Nam đã rục rịch với dòng khách nội địa. Mặc dù rất khó mang lại sinh khí ngay nhưng bước đầu cũng đã thể hiện nỗ lực gượng dậy của ngành du lịch địa phương.

Khi du lịch thế giới khởi động trở lại

NAM VIỆT |

(QNO) - Với chương trình tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 đang diễn ra tại nhiều quốc gia, khắp nơi kỳ vọng khởi động đón khách du lịch quốc tế, nhưng dự báo sẽ kèm theo những thay đổi có thể kéo dài.