giải cứu doanh nghiệp

Ngân hàng "giải cứu" doanh nghiệp

TRỊNH DŨNG |

Hệ thống ngân hàng Quảng Nam đang thực thi các biện pháp “giải cứu” doanh nghiệp thông qua công cụ tài chính. Thương giới trông chờ vào tốc độ xử lý và chất lượng tín dụng từ phía ngân hàng