Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

Quảng Nam có 3 hồ sơ được đề nghị tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật

QUẾ HÀ |

(QNO) - Ngày 30.12, Bộ VH-TT&DL đăng tải danh sách hồ sơ do Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2021.