hàng dự trữ quốc gia

Bổ sung 12 mặt hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56 quy định bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế, gồm 12 mặt hàng vào danh mục hàng dự trữ quốc gia.