Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam

Phối hợp tuần tra bảo vệ rừng vùng giáp ranh

TRÚC VĂN |

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My tổ chức 12 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét nhằm bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa xã Trà Kót (Bắc Trà My) với xã Tam Trà (Núi Thành). Qua đó, đã phá hủy 3 lán trại xây dựng trái phép làm nơi nghỉ của các đối tượng phá rừng.

Phối hợp bảo vệ rừng

VĂN PHIN |

Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ và việc quản lý lâm sản trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp cùng thực hiện…

Ban hành quy chế hoạt động của kiểm lâm địa bàn cấp xã

VĂN PHIN |

Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam vừa ban hành quyết định về quy chế hoạt động của kiểm lâm địa bàn cấp xã trên địa bàn huyện Núi Thành, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ.