hỗ trợ khó khăn do đại dịch

Hội An triển khai chính sách mở rộng đối tượng hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19

QUỐC HẢI |

Sáng 20.12, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An triển khai Nghị quyết số 126 ngày 8.10.2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ cấp thiết và chuyện an sinh lâu dài

DIỄM LỆ - HÀ SẤU |

Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ người lao động (LĐ) không giao kết hợp đồng LĐ (LĐ tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh được ban hành ngày 22.7.2021. 

Theo đó, việc hỗ trợ người LĐ tự do theo Nghị quyết này, tính đến ngày 27.10.2021, đã có 6.117 LĐ (trong tổng số dự kiến khoảng 10 nghìn LĐ thuộc diện này) được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng. Khoản hỗ trợ này mang tính cấp thiết, nhằm chia sẻ những khó khăn trước mắt cho những LĐ tự do mất việc làm. Chuyện lâu dài là vấn đề an sinh, việc làm bền vững, sinh kế tồn tại trong và sau cơn đại dịch của những người thuộc diện yếu thế này cần sớm được cơ quan chức năng tính toán.