hôn nhân cận huyết

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

P.V |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025" (giai đoạn II), với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 11,6 tỷ đồng.

Tây Giang phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết

HIỀN THÚY |

Tây Giang đã và đang tích cực triển khai nhiều chương trình, việc làm cụ thể giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.