Huyện ủy Hiệp Đức

Kinh tế huyện Hiệp Đức tiếp tục tăng trưởng

VĂN MINH |

(QNO) - Sáng nay 7.7, Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội nghị lần thứ 6 (khóa IX) nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu từ nay đến cuối năm.