IoT

8X Việt khởi nghiệp thành công tại Nhật Bản

NAM VIỆT |

(QNO) - Một công ty khởi nghiệp (startup) phát triển phần mềm được thành lập bởi 3 thanh niên Việt Nam khi nắm bắt cơ hội lớn trong thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet kết nối vạn vật (IoT) tại Nhật Bản.