IUCN

Tiếp cận phương pháp mới về quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại Hội An

QUỐC HẢI - UYÊN PHẠM |

(QNO) - Trong 2 ngày 14 và 15.7, UBND thành phố Hội An tổ chức hội thảo “Áp dụng các phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển trong quản lý ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố Hội An”. Dựa án do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế - IUCN hỗ trợ với kỳ vọng giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại thành phố du lịch này.