kháng thuốc

Truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2021: "Nhận thức lan tỏa, ngừng kháng thuốc"

THÙY AN |

Hôm nay 24.11, kết thúc Tuần lễ truyền thông phòng chống kháng thuốc năm 2021 (18 - 24.11) với chủ đề “Nhận thức lan tỏa, ngừng kháng thuốc”, nhằm kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp tiêm chủng, an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch và các phương tiện vệ sinh để ngăn ngừa lây nhiễm, từ đó hạn chế việc sử dụng kháng sinh bất hợp lý.

Nguy cơ kháng thuốc do lạm dụng kháng sinh

XUÂN HIỀN |

Dự kiến từ tháng 1.2021, Bộ Y tế sẽ áp dụng việc kê đơn thuốc điện tử trên toàn quốc. Tại Quảng Nam, từ năm 2019 Sở Y tế đã thực hiện kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng kháng sinh từ việc bán thuốc không kê đơn vẫn còn xảy ra.