Khu tưởng niệm liệt sĩ Hóc Thượng

Ân tình với đồng đội

H.LIÊN - T.PHƯƠNG |

Ở Nông Sơn, khu Nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Hóc Thượng, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Khe Chín Khúc và Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Trại Tiệp là những công trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, trở thành “địa chỉ đỏ” của những cuộc trở về thăm chiến trường xưa.

Khu tưởng niệm liệt sĩ Hóc Thượng: "Địa chỉ đỏ" giữa lòng dân

HOÀNG LIÊN - THU PHƯƠNG |

Giai đoạn 2019 - 2020, công trình Khu tưởng niệm liệt sĩ Hóc Thượng (thôn Trung Nam, Quế Trung, Nông Sơn) được hình thành, đầu năm 2021, từ nguồn xã hội hóa, công trình nhà bia tưởng niệm được nâng cấp, hoàn thiện. Đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.