Kỳ họp thứ 17

Miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tại phiên họp sáng nay 17.9, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đề nghị hỗ trợ học phí cho học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Theo tờ trình của UBND tỉnh, dự kiến mức kinh phí hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 hơn 3,16 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí UBND tỉnh đã cấp cho ngành giáo dục và nguồn bổ sung năm 2020.

Xem xét, cho ý kiến, quyết định đối với 17 nội dung do UBND tỉnh trình

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 17.9, HĐND tỉnh khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh.