Kỳ họp thứ 22

Triển khai thực hiện các nghị quyết Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 26.3, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương khẩn trương dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các nghị quyết (NQ) ban hành tại Kỳ họp thứ 22 (ngày 16.3), HĐND tỉnh khóa IX.

Cấp lại tiền thu sử dụng đất: Nguồn lực cho các địa phương

TRẦN HỮU |

Chiều 16.3, trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh khóa IX, nhiều ý kiến thống nhất đề xuất cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành.

Bế mạc Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh (khóa IX): Thông qua 17 nghị quyết

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều nay 16.3, HĐND tỉnh (khóa IX) bế mạc Kỳ họp thứ 22 sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình dưới sự điều hành của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Thống nhất phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 22, đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX) biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị ban hành Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 16.3, theo chương trình Kỳ họp thứ 22, Thường trực HĐND tỉnh (khóa IX) có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.

Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra đối với các dự án phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Tại Kỳ họp thứ 22 diễn ra sáng nay 16.3, ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đưa ra kiến nghị trên đối với UBND tỉnh khi báo cáo thẩm tra về đề nghị bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành các dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ cứu nạn TP.Tam Kỳ, huyện Thăng Bình và huyện Núi Thành.

Khai mạc Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh (khóa IX): Xem xét, quyết định 16 nội dung UBND tỉnh trình

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 16.3, HĐND tỉnh (khóa IX) khai mạc Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.