kỹ năng số cộng đồng

Phổ cập kỹ năng số cộng đồng

A.B |

(QNO) - Ngày 15.8, UBND tỉnh có Công văn 5353 về việc phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, giúp người dân cảm nhận được giá trị, lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày.