làng Tak Răng

Quy hoạch làng văn hóa kiểu mẫu Tak Răng

PHÚ THIỆN - MINH TRANG |

UBND huyện Nam Trà My đang xem xét phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo xây dựng (tỷ lệ 1/500) làng Tak Răng (thôn 2, xã Trà Cang).