lịch sử Đảng bộ tỉnh

Đẩy mạnh tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam

M.L |

(QNO) - Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị đôn đốc cán bộ công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên tham gia kỳ 3 cuộc thi.