mạng 2G

Khi nào Việt Nam ngừng cung cấp mạng 2G?

An Trương |

(QNO) - Các nước trên thế giới đang chuyển dần từ mạng 2G, 3G sang mạng 4G, 5G và Việt Nam cũng không ngoại lệ.