một cửa

Ở nhà vẫn làm được thủ tục hành chính

TÂM ĐAN |

Ngày nay, với việc nộp hồ sơ trực tuyến (HSTT) cùng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện, người dân có thể hoàn thành nhiều TTHC mà không phải đến cơ quan công quyền. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay, cách làm này càng phù hợp.

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2546 yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Tây Giang yêu cầu khẩn trương áp dụng phần mềm hành chính công

HIỀN THÚY |

(QNO) - UBND huyện Tây Giang vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND 10 xã tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã.

Năm 2021 triển khai Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài một cửa

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 21.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2307/QĐ-UBND về Đề án kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) ngoài TTHC đã thực hiện theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Cải cách hành chính ở Quế Sơn: Vì lợi ích của người dân

DUY THÁI |

Thời gian qua, huyện Quế Sơn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách hành chính (CCHC), hướng đến sự hài lòng của người dân.

Khả quan từ “một cửa”

VĂN PHIN |

Nằm trong nội dung chương trình cải cách hành chính, UBND huyện Núi Thành tập trung xây dựng phương án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và người  dân…