Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh

Liên hiệp quốc thông qua Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh

NAM VIỆT |

(QNO) - Ngày 7.12, tại trụ sở ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh: ngày 27.12 hằng năm.