nghề công chứng

Chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có công văn đề nghị các sở, ban ngành, Hội Công chứng viên tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quản lý nhà nước về công chứng

TÙNG CHI |

(QNO) - Hôm nay 19.9, UBND tỉnh có quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.

Xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động công chứng

AN BÌNH |

(QNO) - Tại Công văn 6975 (ngày 5.10.2021), UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, Hội Công chứng viên tỉnh triển khai và xử lý các phản ánh trong hoạt động công chứng.

Chấn chỉnh hoạt động công chứng

HÀN GIANG |

Một số công chứng viên vi phạm pháp luật, công chứng một cách tùy tiện, chạy theo tư lợi, bất chấp pháp luật; trong đó có những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích, tài sản hợp pháp của công dân... nên cần chấn chỉnh kịp thời.

Tiếp tục xã hội hóa hoạt động công chứng

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 10.6, UBND tỉnh ban hành Công văn 3460 về triển khai thực hiện chính sách phát triển nghề công chứng.