Nghị định 67

Thanh lý "tàu 67"

VIỆT NGUYỄN |

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã khởi kiện, bán thanh lý một số “tàu 67” sau quãng thời gian dài chủ tàu không thực hiện trách nhiệm trả nợ khi đã vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Những "chiếc cần câu" gỉ sắt

HÀ QUANG |

Cho cần câu hay con cá là cách nói hình ảnh về các chính sách an sinh xã hội. Nên cho những con cá, trực tiếp cải thiện bữa ăn người dân hay là hỗ trợ chiếc cần câu để tạo ra sinh kế?

Tìm cách xử lý nợ xấu "tàu 67"

VIỆT NGUYỄN |

Nợ xấu khi ngư dân vay vốn của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để đóng tàu theo Nghị định 67 đã tồn tại dai dẳng lâu nay nên rất cần được gỡ khó.

Chính sách hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng tàu vỏ thép: Ngư dân khó tiếp cận

VIỆT NGUYỄN |

Nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng tàu vỏ thép theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản do khó thực hiện các thủ tục theo quy định.

Ngư dân gặp khó vì bảo hiểm tàu cá

VIỆT NGUYỄN |

Trong khi chính sách hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67) dừng lại trên địa bàn tỉnh thì bảo hiểm thương mại thu hẹp phạm vi bồi thường khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị cho phép cải hoán nghề đối với tàu 67

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ tàu cá thực hiện cải hoán nghề đối với tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 của Chinh phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.