Nghị quyết 05

Phát huy mọi nguồn lực để phát triển miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 1.7, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (khóa XXII), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định hướng một số dự án quan trọng tại vùng tây của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Quy hoạch, bố trí, sắp xếp dân cư ở Nam Trà My: Tạo cơ hội thoát nghèo

ALĂNG NGƯỚC |

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng tây Quảng Nam, đời sống của đồng bào huyện Nam Trà My đã có bước chuyển rõ nét, nhất là trong ổn định về nhà ở, gắn với công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.