Nghị quyết Trung ương 8

Duy Xuyên tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

M.NHI - P.THÀNH |

(QNO) - Ngày 23/11, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.