nhà lao Hội An

Tiếp tục tu bổ khu trưng bày, giới thiệu di tích nhà lao Hội An

ĐỖ HUẤN |

(QNO) - Tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích nhà lao Hội An, UBND TP.Hội An đã giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An làm chủ đầu tư tiến hành thi công tu bổ khu trưng bày, giới thiệu di tích nhà lao.