nhà Quảng Nam học

Công trình chuyên khảo về “nhà Quảng Nam học” Nguyễn Văn Xuân

VĂN NHÂN |

(QNO) - Tập sách “Nguyễn Văn Xuân - Những tìm tòi và diễn giải lịch sử” của nhóm tác giả Vũ Đình Anh và cộng sự vừa được xuất bản nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhà văn, học giả, nhà giáo Nguyễn Văn Xuân (1921 - 2021). Đây là công trình hết sức ý nghĩa, kịp thời giới thiệu và khám phá một phần giá trị trong các “di sản chữ” của một danh nhân đất Quảng.