nồi đất

Làng nghề nồi đất khó tìm truyền nhân

PHƯỚC HIẾU |

Làng nồi đất hơn 300 năm tuổi ở thôn Thắng Tây, xã Quế An (Quế Sơn) đang có dấu hiệu mai một. Hiện nay thế hệ trẻ không mặn mà với nghề này khiến việc tìm kiếm truyền nhân để duy trì và phát triển làng nghề gặp khó.