nộp thuế điện tử

Núi Thành triển khai nộp thuế điện tử đối với hộ, cá nhân kinh doanh

VĂN PHIN |

(QNO) - UBND huyện Núi Thành vừa triển khai kế hoạch nộp thuế điện tử đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Tiện ích đem lại cho người nộp thuế ở huyện Hiệp Đức

VĂN MINH |

(QNO) - Thời gian qua, việc kê khai, nộp thuế điện tử được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp địa bàn huyện Hiệp Đức hưởng ứng tích cực, góp phần cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế.