phòng học tạm

Nam Trà My cơ bản xóa phòng học tạm ở điểm trường thôn

PHÚ THIỆN |

(QNO) - Sở GD-ĐT vừa tổ chức kiểm tra công nhận huyện Nam Trà My đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.