Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Thành lập Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở NN&PTNT

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản trực thuộc Sở NN&PTNT trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (thành lập theo Quyết định số 3290 ngày 12.10.2011 của UBND tỉnh).