quản lý tư tưởng

Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng

HỒNG ANH |

(QNO) - Ngày 19.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết 1 năm triển khai Kế hoạch 1822 ngày 30.8.2021 về thực hiện Chỉ thị 173 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về lãnh đạo tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn.