quốc bảo sâm Ngọc Linh

Thanh niên vùng cao Trà Linh hợp sức phát triển kinh tế

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Ra đời từ năm 2017, đến nay, mô hình “Thanh niên làm giàu từ cây sâm Ngọc Linh” tại xã Trà Linh (Nam Trà My) tạo ra việc làm ổn định cho các thành viên tham gia, đồng thời góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

[eMagazine] - Bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam

DIỄM LỆ - HỒ QUÂN |

(QNO) – Để bảo tồn nguồn gen giống, hướng tới bảo lưu giá trị và định vị thương hiệu sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam, thời gian qua, bên cạnh các giải pháp chuyên môn từ chính quyền các cấp và ngành chức năng, thì vai trò của cộng đồng ngày càng được chú trọng. Tất cả đang tạo ra một rào chắn vững chắc, ngăn chặn giống sâm “ngoại lai” trà trộn vào thủ phủ sâm Ngọc Linh (Nam Trà My).