quốc phòng - an ninh

74 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

TUẤN ANH |

(QNO) - Chiều 30.11, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, khóa 75 năm 2021.

Tam Kỳ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên

BÙI HUÂN |

(QNO) - Sáng nay 9.9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh TP.Tam Kỳ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 80 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4.

Thăng Bình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên

VĂN TOÀN - VĂN HÀ |

(QNO) - Sáng 7.7, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Thăng Bình khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc các phòng ban, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.