quy chế bầu cử

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Theo TTXVN |

(QNO) - Ngày 20.3, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.