Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam

Quỹ đầu tư phát triển: Không thiếu dự án, chỉ thiếu tiền cho vay

TRỊNH DŨNG |

Quỹ đầu tư phát triển đã không còn chuyện gửi ngân hàng lấy lãi mà hướng về việc cho vay các dự án đầu tư nhiều hơn. Quỹ này không thiếu dự án đầu tư nhưng lại thiếu tiền để cho vay.

Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam bảo toàn vốn nhà nước

T.D |

(QNO) - Tại cuộc giám sát của Ban Kinh tế & ngân sách HĐND tỉnh vào chiều nay 10/11, Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam công bố đã bảo toàn vốn nhà nước do quỹ này quản lý.