rau rừng

Khai thác bền vững lá rừng Cù Lao Chàm

HOÀNG LIÊN |

TS.Nguyễn Nhân Đức - Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao KH&CN và dịch vụ Hội An và cộng sự đã nỗ lực nghiên cứu, kiện toàn, xây dựng một số bài thuốc quý từ rau rừng và lá uống ở Cù Lao Chàm hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch và an thần. 

Nghiên cứu tổ hợp các loại thực vật làm rau ăn và lá uống ở Cù Lao Chàm

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Sở Khoa học - công nghệ vừa nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu tổ hợp các loại thực vật có thể sử dụng làm rau ăn và lá uống ở Cù Lao Chàm, Hội An thành các dạng bài thuốc có giá trị dinh dưỡng, phòng hỗ trợ điều trị một số bệnh và xây dựng quy trình khoanh nuôi, khai thác chúng một cách hiệu quả”.