rốn lũ

Trong vùng rốn lũ Đại Lộc

HOÀNG LIÊN - HOÀI AN |

(QNO) - Nước trời tuôn không ngớt, lũ từ thượng nguồn đổ về, người dân vùng rốn lũ Đại Lộc chuẩn bị mọi thứ để ứng phó... Ghi nhận những ngày qua của phóng viên Báo Quảng Nam online.

Vùng “rốn lũ” Đại Hưng ứng phó với lũ lụt

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Người dân vùng “rốn lũ” Đại Hưng (Đại Lộc) chủ động công tác ứng phó với lũ lụt nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại.