Tắc Pỏ

Xin bình yên Tắc Pỏ!

PHÚ THIỆN |

(QNO) - Không còn tiếng cười nói lạc quan, thị tứ Tắc Pỏ (Nam Trà My) giờ đây bao trùm không khí bất an mỗi khi mưa về.