tái đàn heo

Thăng Bình khó tái đàn heo

GIANG BIÊN |

Thăng Bình là địa phương có số lượng heo tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi dẫn đầu toàn tỉnh. Hiện chỉ có 4 xã được công bố hết dịch, 10 xã, thị trấn đã kiểm tra lập hồ sơ trình tỉnh kiểm tra để công bố hết dịch theo quy định. Các xã còn lại, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn xảy ra rải rác. Điều đáng nói thời điểm này, một số địa phương đã công bố hết dịch, song việc tái đàn vẫn rất khó.