tái phát dịch

Thăng Bình có 50% địa phương tái phát dịch tả lợn châu Phi

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - UBND huyện Thăng Bình vừa ra quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Bình Trung, nâng số địa phương tái phát dịch của huyện lên 11/22 xã, thị trấn với trọng lượng heo tiêu hủy khoảng 35 tấn.