tăng cường an ninh mạng

Chú trọng công tác đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực BHXH

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - BHXH Việt Nam có chức năng thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đơn vị, DN, người dân, NLĐ trên cả nước. Do đó, việc đảm bảo an toàn thông tin luôn được ngành này đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp bảo vệ chặt chẽ.

ASEAN hợp tác tăng cường an ninh mạng

NAM VIỆT |

(QNO) - Trong báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2019, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đưa ra những rủi ro liên quan đến công nghệ và internet.