tăng huyết áp

Làm gì để phòng, tránh đột quỵ?

TRƯỞNG HOA |

(QNO) - Trên thế giới có hơn 13 triệu người có nguy cơ bị đột quỵ mỗi năm và hậu quả dẫn đến khoảng 5,5 triệu người tử vong. Tác động của đột quỵ có thể ngắn hoặc dài hạn, tùy thuộc vào phần nào của não bị ảnh hưởng và nó được điều trị nhanh chóng như thế nào.

Tăng cường phòng chống bệnh không lây nhiễm

LÊ QUÂN - AN MINH |

Việc triển khai quản lý, theo dõi, điều trị khám chữa bệnh tại tuyến xã đối với nhóm bệnh không lây nhiễm tại Quảng Nam còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc sử dụng thuốc điều trị lẫn phân tuyến các dịch vụ kỹ thuật cho người mắc các bệnh này vẫn còn nhiều bất cập.