tăng lương

[Infographic] - Từ 1/7, tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động

HOÀNG LY - HÒA TIÊN |

(QNO) - Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12.6.2022 quy định mức lương tối thiếu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.7.2022

Tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% cho người lao động từ 1.7.2022

DIỄM LỆ |

(QNO) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12.6.2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Không tăng lương cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Cán bộ, đảng viên đang trong thời gian bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật... và bị điều tra thì chưa thực hiện nâng lương, khen thưởng. Đây là một trong những nội dung về nguyên tắc thi hành kỷ luật tại Hướng dẫn 02 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 9.12.2021.

Chính sách có hiệu lực từ tháng 3.2021

P.V |

(QNO) - Từ tháng 3.2021, nhiều chính sách liên quan lĩnh vực giáo dục, lao động, việc làm... chính thức có hiệu lực.