Tập đoàn Kinh tế - giáo dục Martin

Martin - vì hạnh phúc của cộng đồng

NGUYỄN ĐẮC |

“Từ bé, tôi từng được nghe bố mình kể chuyện, có một con lừa chẳng may sảy chân rơi từ vách núi xuống một hố sâu. Ông chủ già đã cố đủ mọi cách mà không đưa được con lừa lên, nên ông đành chôn sống nó. Từng xẻng đất đá hắt xuống đầu con lừa, ban đầu lừa chỉ biết đứng im chịu trận, rồi nó lắc lư giũ sạch đất đá trên người. Rồi cứ thế lừa cứ giũ xuống và dẫm lên... Mỗi lần ông lão đổ đất xuống, lừa lại đứng cao lên một chút… Cứ thế, dần dà lừa chỉ cách miệng hố một đoạn, nó nhảy phắt một cái ra ngoài rồi ung dung gặm cỏ. Câu chuyện này in sâu vào tâm trí tôi và không cho phép tôi gục ngã trước nghịch cảnh”.