Tập đoàn Y khoa Tâm Trí

Cam kết nhận toàn bộ sinh viên tốt nghiệp các ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm, Quản trị bệnh viện

CHÂU NỮ |

* Ký kết hợp tác với Trường Đại học Y dược Huế

(QNO) - Tập đoàn Y khoa Tâm Trí cam kết nhận 100% sinh viên các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm, Quản trị bệnh viện của khóa tuyển sinh 2021-2025 Trường Đại học Phan Châu Trinh vào làm việc sau khi tốt nghiệp.