ThaiBinh Seed

Hai giống lúa thuần dự kiến cho năng suất khá cao

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Tập đoàn ThaiBinh Seed vừa tổ chức thăm đồng, đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của 2 loại giống lúa thuần gồm BC15 mới, TBR225 tại xã Đại Minh (Đại Lộc) trong vụ đông xuân 2020 - 2021.