thất thu

Thất thu vì giá nông sản sụt giảm

TƯ RUỘNG |

Những ngày qua, có mặt trên nhiều bãi biền của xã Điện Quang thuộc thị xã Điện Bàn, Tư tôi thấy bà con nông dân thu hoạch ớt nên lân la hỏi thăm về năng suất và giá bán sản phẩm. Vừa bưng mủng ớt xanh nặng trịch trút vào bao tải, anh Sáu Kỳ Lam nói: “Vụ đông xuân 2019 – 2020 này, tuy sản lượng ớt đạt khá cao nhưng do giá thu mua sản phẩm tụt giảm mạnh nên tui và hàng trăm hộ dân khác ở địa phương thất thu”.

Thất thu nông sản

TƯ RUỘNG |

Dịp nghỉ lễ 2.9, lên huyện Đại Lộc tìm hiểu tình hình thu hoạch lúa hè thu, Tư tôi tình cờ gặp anh Tám Hòa Thạch ở xã Đại Quang.

Nhiều vườn cây trái Tiên Phước thất thu

HOÀNG LIÊN |

Do ảnh hưởng bởi nhiều đợt nắng nóng, khô hạn trên diện rộng vừa qua, nhiều vườn cây trái ở Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Hiệp... (Tiên Phước) bị suy giảm năng suất nghiêm trọng.