thẻ ATM gắn chip

Nhanh chóng chuyển đổi thẻ chip ngân hàng

VIỆT NGUYỄN |

Các tổ chức tín dụng đang đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip để kịp tiến độ Ngân hàng Nhà nước giao là ngày 31.12.

Tất cả thẻ ATM phát hành mới phải gắn chip

P.V |

(QNO) - Từ 31.3.2021, các ngân hàng dừng phát hành thẻ nội địa mới là thẻ ATM từ và thay thế bằng thẻ ATM có gắn chip theo Thông tư số 22 của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung hoạt động thẻ ngân hàng.